YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS’ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden dersl...

 

YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS’ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları gerekecek. Üniversiteye hazırlık sürecinde tüm adaylar için bilgileri hatırlama ve uygulama, sınav kaygısına hâkim olma, zamanı verimli kullanma ve doğru kodlama gibi sınav stratejileri başarılarında önemli rol oynayacaktır. Sınavın içeriğini tanıyan ve LYS’lere yönelik temel stratejileri bilen adaylar üniversite sınavında önemli avantaj sağlayacaklar.

LYS-1 İLE İLGİLİ GENEL İSTATİSTİKLER

1.LYS-1

 

2.MAT LYS

 

5.GEO LYS

3.MAT NET

 

6.GEO NET

 

2015 – LYS-1 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

Adaylar LYS-1’de matematik ve geometriden testlerinden sınava girecekler. Geçmiş senelerde geometri, geometri ve analitik geometri diye iki bölümden oluşuyordu.

Matematik Test Stratejisi

Matematik testi sayısal ve eşit ağırlık tercihi yapacak adaylar için mutlak anlamda yapılması gereken testlerden.
2014 YGS’de Temel Matematik testinde bir önceki yıla göre net yapma oranında düşme gözlendi. LYS’ de ise son yıl Matematik net ortalamasında bir önceki yıla oranla düşme yaşandı.
LYS’de son sınavda gelen 50 sorunun 18 tanesi YGS ortak alandan oluşmaktadır.
Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir.
LYS’de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca farklı tarzda sorular çözmek gerekir.
Her veri sorunun çözümün aday için gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir.
Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir.
Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır.
İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir.
LYS matematik soruları 12.sınıf ağırlıklı
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 12. Sınıf konuları (limit, türev, integral) ağırlığını hissettirebilir. Bu konularla ilgili yapılabilecek en verimli iş geçtiğimiz 3-4 yılın sorularını yeniden çözmek olmalıdır.
Geçtiğimiz 3 yılın LYS Matematik testlerindeki soru dağılımında benzerlik gözlenmektedir.
Buna göre soruları   % 15 i 9. sınıf konularından , % 25 i 10. sınıf konularından, % 20 si 11. sınıf konularından, % 40 ı 12. sınıf konularından gelmiştir.
Bu yıl da soruların benzerlik göstereceği düşünülmektedir. 2014- LYS’de özellikle trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, determinant – matris, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları banko soru gelecek konulardan olmaktadır.
Geometri Test Stratejisi

Geometri dersi; yalnızca soru çözme yöntemlerini bilerek başarılı olunabilecek bir ders değildir. Geometri dersinde soruları doğru çözebilmek için öncelikle, soruda verilen bilgileri, şekle doğru aktarmalı ve neyin sorulduğunu iyi anlaşılmalıdır. Konuyu iyi bilmek, aynı konuda farklı sorular çözmek, geometri dersinde başarılı olmanın yöntemlerindendir. Geometride verilen bilgileri, şekle doğru aktarmak önemlidir.
2015 LYS’de soru gelme yüzdesi yüksek olan geometri konuları dik üçgen ve özel üçgenler, çokgende açı-uzunluk-alan, çemberde açı, dairede alan, katı cisimler, analitik geometri, düzlemde vektörler, koniklerdir.
Geometri soruları için matematik ön bilgisine sahip olmak gerekir.

Geometri sorularını çözebilmek için matematik dersine ait köklü sayılar, rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem çözümlerini iyi bilmek gerekir. Konu sırası takip edilerek ilerlenmelidir. Geometride esas olan ezbercilik değil, yorum gücüne sahip olmaktır.
Derste işlenen konular o gün mutlaka tekrar edilmeli, konularla ilgili test, kitap ve soru bankasındaki sorular çözülmeli, çözülemeyen sorularda öğretmenlerden yardım istenmelidir.
Geometri biraz da görmek demektir, farklı açılardan bakabilmek demektir. Bu farklı bakış açısını kazanabilmek için aynı konudan farklı soru çözmekle kazanılır.
Formülleri ezberleme yerine benzer sorularla farklı bakış açıları kazanmaya gayret edilmelidir.
Konuların işleniş sırasına dikkat edilmeli önden giderek veya konu atlanarak çalışılmamalıdır. Çünkü geometride konulara birbiriyle çok bağlantılıdır.
Her teste olduğu gibi geometride de çıkmış sorular mutlaka çözülmelidir.

4.MAT-KONU

7.GEO-KONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:Fem.Com.Tr

eğitimüniversitelyslys1stratejileri