ÖSYM bundan böyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi değil, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi oldu. Yeni ÖSYM bundan böyle yapacağı sınavl...

 

ÖSYM bundan böyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi değil, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi oldu. Yeni ÖSYM bundan böyle yapacağı sınavlarda farklı zorluk derecesine sahip sorular sormaya devam edecektir.

Öğrenciler değerlendirilirken okuduğunu anlama, genel kavram ve ilkelerle düşünme, zihinsel becerilerin ölçülmesi, basit işlem alışkanlıkları, bildiğini hatırlama, kavrama uygulama analiz etme ve sentezlemeye yönelik bilişsel becerileri ölçülmesi hedeflenmektedir. BU süreçlere ilişkin soru tiplerinin zorluk düzeyleri 5 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; normal sorular, kolay, zor, çok kolay ve çok zor dediğimiz seçici sorulardır. Seçici sorular daha çok üst düşünme becerilerini içeren analiz ve sentez sorularının yanında bilgi basamağından da seçici sorular gelebilmektedir. Bu soru grupların sorulma yüzdelikleri birbirlerine eşdeğerdir. Yani % 20 zor soru varsa, % 20’de kolay soru vardır.

YGS ‘deki Sorularının Zorluk Düzeyleri
Bindiği gibi bu sene ikincisi uygulanacak olan YGS da 4 farklı teste 160 soru sorulmaktadır. Sorular daha çok kavrama ve uygulamaya yöneliktir. Ayrıca öğrencilerin;
Okuduğunu anlama, temel kavram ve ilkelerle düşünme, basit işlem alışkanlıkları ve zihinsel becerileri ölçülmesi hedeflenmektedir.

LYS ‘deki Sorularının Zorluk Düzeyleri

Tablo dikkatlice incelendiğinde, herhangi bir testi dışlamanın son derece yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü kolay ve normal sorular az ve dikkatli bir çalışmayla rahatlıkla yapılabilir. Dikkat edilirse, % 70′ lik bir bölüm, rahatlıkla cevaplandırılabilecek türden sorulardan oluşmaktadır. Aynı test içindeki en zor ve en kolay soruların puan değeri, birbirinden farklı değildir. Aynı test içindeki soruların zorlukları düzeyleri birbirinden farklı; fakat puan getirisi bakımından aynıdır. Bu özelliğin bilinmesi test tekniği açısından önemlidir. Bilinçli yapılan tekrarlarla öğrenciler, her testte var olan kolay ve normal soruları çözerek soruların % 70’ini yapabilme şansına sahiptir.

Ders çalışırken öğrencilerin yaptığı hatalardan birisi de kolay sorulara gerçek sınavda çıkmaz diye yönelmemeleri, daha çok zor sorulara yönelerek daha çok puan alınabilir düşüncesidir. Fakat test gruplarında soruların değerleri aynıdır. Yanı bir YGS’de matematik testinde sorulan 40 sorunun getirisi aynı değerdedir. Değişen ise sadece puan gruplarına etkisidir. Yani YGS-1puan türü için 40 matematik sorusu aynı katsayı ile çarpılırken, YGS-2 için 40 matematik sorusu için farklı katsayılarla çarpılarak soru değerleri aynı olacaktır. Bu durum diğer testler için de geçerlidir.

Burada yapılması gereken zor soruları çözmek değil, zorun yanında kolay olarak nitelendirilen soruları da çözüp puanı artırmak, netleri çoğaltmak olmalıdır. Soruların puan getirisi zorluğunda değil, yapılabilirliğindedir.

Kaynak:Fem.Com.Tr

eğitimösymzorlukderecelerisorularının